40025270 – Bảng máy Juki Bổ túi APW 896

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697