40026118 – Trụ dao giữa máy bổ túi Juki APW 896

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697