255019 – Trục vít bộ bơm dầu PEGASUS W500

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Trục vít bộ bơm dầu PEGASUS W500
  • Mã phụ tùng (Part No.): 255019