curl err: Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server's certificate. 40021933 - Cần đánh chỉ JUKI DDL-900B | Phụ tùng máy may Hoàng Hà

40021933 – Cần đánh chỉ JUKI DDL-900B

 • Cần đánh chỉ JUKI DDL-900B
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40021933
 • Phụ tùng đời máy:
  • DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R
  • DDL-8700A-7/DDL-8700B-7
  • DDL-900A
  • DDL-900B
  • DDL-900BB
  • AE-200A
  • LBH-1790 SERIES
  • LBH-1790A/LBH-1795A
  • LBH-1790AN,LBH-1795AN
  • LBH-1790S
  • LBH-1796A/LBH-1796AN
  • LZ-2280N/LZ-2280N-7
  • LZ-2280N/LZ-2280N-7/LZ-2282N/LZ-2282N-7/LZ-2282NU-7/LZ-2286NU-7/LZ-2288NU-7
  • LZ-2290A/LZ-2290A-7/LZ-2290A-SR-7