a 40004311 - Kéo cắt chỉ dưới JUKI LBH-1790AN | Phụ tùng may Hoàng Hà