40004311 – Kéo cắt chỉ dưới JUKI LBH-1790AN

 • Kéo cắt chỉ dưới JUKI LBH-1790AN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40004311
 • Phụ tùng dành cho đời máy sau:
  • AC-172N-1790
  • ACF-172-1790
  • LBH-1790 Series
  • LBH-1790S
  • LBH-1790A/LBH-1795A
  • LBH-1790AN, LBH-1795AN
  • LBH-1796A, LBH-1796AN