234561A – Bộ kẹp chỉ phụ táo kim PEGASUS W500

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Bộ kẹp chỉ phụ táo kim PEGASUS W500
  • Mã phụ tùng (Part No.): 234561A