Máy đánh số Opentext (2234/2253)

Nhà SX
Opentext
Kích Thước
2150x100x200
Công Dụng
– Sử dụng để đánh nhãn lên sản phẩm
– Độ bền đi cùng hiệu quả công việc cao nhất
– Xuất xứ Italy
– Sử dụng nhã 22×12
– 5 số cố định và 3 số di động
    1.Đánh số đơn : 1-2-3-4-…-999
2.Đánh số kép : 1-1-2-2-3-3-4-4-…
3.Đánh số cố định : 1-1-1-1-11-…