HD000570000 – Sensor máy JUKI MB-1800

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Sensor máy JUKI MB-1800
  • Mã phụ tùng (Part No.): HD000570000
  • Phụ tùng đời máy: DLU-5494N-7 ,AE-200A, MB-1800 SERIES, LBH-1790 SERIES, AMS-215C/AMS-215P, AMS-220C/AMS-220P, AMS-221D/AMS-215D, AMS-221E/IP-410, AMS-221EN/IP-420, AMS-221ENTS-3020, AMS-223C, AMS-224C