40021933 – Cần đánh chỉ JUKI DDL-900B

  • Cần đánh chỉ JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 40021933
  • Phụ tùng đời máy: DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-900A, DDL-900B/DDL-900BB, AE-200A, LBH-1790 SERIES, LBH-1790A/LBH-1795A, LBH-1790AN/LBH-1795AN, LBH-1790S, LBH-1796A/LBH-1796AN, LZ-2280N/LZ-2280N-7, LZ-2280N/LZ-2280N-7/LZ-2282N/LZ-2282N-7/LZ-2282NU-7/LZ-2286NU-7/LZ-2288NU-7, LZ-2290A/LZ-2290A-7/LZ-2290A-SR-7