22911507 – Chốt lệch tâm biên chỉnh thưa mau JUKI DDL-900B

  • Chốt lệch tâm biên chỉnh thưa mau JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22911507
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES, DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5556N-7-WB, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-900A, DDL-900B/DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N, DLM-5400N-7 SERIES