CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> BẢNG MẠCH
SDC- M8610 - 610 - AAB ( FOR JUKI MEB - 3200 )
SDC- M8610 - 610 - AAB
 FOR JUKI  MEB - 3200

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
M8612 - 590 - AA0 ( FOR JUKI LK - 1900)
 M8612 - 590 - AA0
 FOR  JUKI  LK - 1900

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
( 400 - 00046 ) FOR JUKI LK-1900 ASS
Bảng mạch ( 400 - 00046 ) 
FOR  JUKI  LK-1900 ASS

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
M8601 - 590 - AA0 ( FOR JUKI LK1900)
M8601 - 590 - AA0
 ( FOR JUKI LK1900)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
P/N 400 - 03412 ( FOR JUKI LBH - 1790)
P/N 400 - 03412
( FOR JUKI  LBH - 1790)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
J80994 - 101 ( FOR BROTHER KE - 430D )
J80994 - 101
( FOR BROTHER KE - 430D )

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
SA 6554 - 001 ( FOR BROTHER RH - 9820)
SA 6554 - 001
( FOR   BROTHER  RH - 9820)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
SA 3755-1-01 ( FOR BROTHER KE - 430D)
SA 3755-1-01
( FOR BROTHER KE - 430D)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
ASS 400 - 11382 ( FOR JUKI MB - 1800)
  ASS 400 - 11382
( FOR JUKI MB - 1800)
Chi tiết
P/N 400 - 06057 (FOR JUKI DDL - 9000)
P/N 400 - 06057 
(FOR JUKI DDL - 9000)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com