CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> Phụ tùng máy khâu bao (FISCHBEIN)
685 Phụ tùng máy khâu bao FISCHBEIN Series
10000-GA1 10000-GA2 10031-FS 10481 10486-FS 11203-FS 11210 11212 11399 11400

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
686-Phụ tùng máy khâu bao FISCHBEIN Series
10009-FS 10113 10119 10166 10420 11003 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11012

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
687-Phụ tùng máy khâu bao FISCHBEIN Series
11711 11718-FS 11720 11729 11733 11735 11737 11741 11743 11744 11746 11747 11748

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
688-Phụ tùng máy khâu bao FISCHBEIN Series
1-178 10004-FS 10005-FS 10007-FS 10008-FS 10011-FS 10014-FS 10015-FS 10016-FS

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
689-Phụ tùng máy khâu bao FISCHBEIN Series
10177 10182-FS 10185-FS 10186-FS 10187-FS 10188-FS 10189-FS 10190-FS 10199

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
690-Phụ tùng máy khâu bao FISCHBEIN Series
31010 31011 31012 31013 31014 31024 31031 31034 31036 31042 31050 31051 31055

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com