CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> MÁY VẮT LAI
YH-1012
size="2">Blind stitch machine
Model:YH-1012

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-1014M
Blind stitch machine
Model:YH-1014M

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-101M

Blind stitch machine
Model:YH-101M
Industrial blind stitch machine. (Mid material)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-105R

Blind stitch machine
Model:YH-105R
Industrial Blind stitch machine. (Blind stitch for lining of trousers waist) (1-Needle, 1-thread)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-108

Blind stitch machine
Model:YH-108
Industrial Blind stitch machine. (Blind stitch on collars of man s suits) (1-Needle, 1-thread)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-140

Blind stitch machine
Model:YH-140
Industrial Blind stitch machine. (Mid material)

Diameter of cylinder:40 m/m

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-140P
Blind stitch machine
Model:YH-140P
Industrial blind stitch machine.

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-141LPS
Blind stitch machine
Model:YH-141LPS
Industrial blind stitch machine.

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-141PS

Blind stitch machine
Model:YH-141PS
Industrial blindstitch machine. (Diver-suit series) (1-Needle, 1-thread with cloth puller)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-142LPS

Blind stitch machine
Model:YH-142LPS
Industrial blindstitch machine. (Diver-suit series) (Long arm type) (1-Needle, 2-thread with cloth puller)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-142PS
Blind stitch machine
Model:YH-142PS
Industrial blindstitch machine.

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-500

Blind stitch machine
Model:YH-500
Desk blindstitch machine. 

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-718

Blind stitch machine
Model:YH-718
Industrial blindstitch machine. (Mid material) (Swing down and up for arm)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-812M

Blind stitch machine
Model:YH-812M
Industrial blind stitch machine. (Mid material)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com