CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> MÁY MAY THẢM
YH-2200

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2200
High speed fringing machines for carpet. (Right-hand)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2200L

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2200L
High speed fringing machines for carpet. (Left-hand)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2200NC

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2200NC
Carpet fringing & overedging machine. (Cut frings & uncut frings)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2300A

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2300A
Overedging machine for blankets. (1-Thread)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2500A
Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2500A
PNEUMATIC PRESSER FOOT- SPECIAL ACCESSORY

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2501K

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2501K
CARPET & CLOTH ABUTTED MACHINE

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2502K

Heavy-duty carpet overedging machine
Model:YH-2502K
HEAVY-DUTY CARPET OVEREDGING MACHINE (Right-hand)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2502LK

Heavy-duty carpet overedging machine
Model:YH-2502LK
HEAVY-DUTY CARPET OVEREDGING MACHINE (Left-hand)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2502NK

Heavy-duty carpet overedging machine
Model:YH-2502NK
HEAVY-DUTY CARPET OVEREDGING MACHINE (New Patent: Stitch adjusting device)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2502R

Heavy-duty carpet overedging machine
Model:YH-2502R
HEAVY-DUTY CARPET OVEREDGING MACHINE (New Patent: For round rugs)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2503B
Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2503B
OVEREDGING MACHINE FOR NET

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2503C

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2503C
OVEREDGING MACHINE FOR BLANKETS

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2600

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2600
PULLER (Right-hand) (For YH-2500 Series)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-2600L

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-2600L
PULLER (Left-hand) (For YH-2500L Series)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
YH-302

Over edging on carpet and abutted seam
Model:YH-302
CARPET & CLOTH ABUTTED MACHINE

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
  | 1 | 2 | >>
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com