CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> Thương Hiệu
676-Various bag closer NEWLONG Series
065261 065401 1/4 W03205 1/4 W15105 1/8 S40003 1/8 S40006 11/16 W15103 11/64 N40201 11/64 N40203 11/64 S40001 11/64 S40002 11/64 S40003 11/64 S40004 11/64 S40005 11/64 S40007 11/64 S40009 11/64 S40015

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
149-Dao cắt tay
03C2-35 103C2-36 12C15-93 20C12-153 20C13-63 20C6-22 21C14-7 308C10-1 34C10-145

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
152-Dao cắt tay
10C1-41 12C1-12 13C1-9 18C6-16 199C1-23 22C1-24 300C12-5 300C12-6 301C8-1 305C8-1

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
153-Dao cắt tay
199C1-19 1C4-8 300C12-3 302C15-7 514C3-143 514C3-146 8WW-HSS

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
155-Dao cắt tay
11C12-92 12C1-21 12C1-22 12C1-24 12C10-2 12C15-14 12C15-53 15C13-23 15C13-34

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
156-Dao cắt tay
191C1-21 201C1-11 706C1-4 706C1-5 706C1-13 706C1-18

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
157-Dao cắt tay
11C12-54 12C15-57 12C15-69 12C15-74 12C15-91 147C1-26 171C1-16 17C15-106 1C13-13

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
159-Dao cắt tay
11C12-56 11C12-57 11C12-58 11C12-59 11C12-64 11C12-80 11C12-81 11C12-84 11C12-85

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
160-Dao cắt tay
73C7-60

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
161-Dao cắt tay
147C1-28 147C1-29 209C1 20C12-57 20C12-143 20C6-25 300C10-2 300C7-3 301C10-3 301C7-2

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
162-Dao cắt tay
181C2-1 181C2-2 181C2-5

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com