CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> Thương Hiệu
344-JUKI
120-15301 120-15400 121-14468 121-23907 121-24004 121-32700 121-32908 121-33104

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
343-JUKI
118-10207 118-31617 121-01515 121-03206 121-03404 121-09955 121-10607 121-10706

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
342-JUKI
115-15608 115-15707 115-65405 116-80402 115-39202 115-44806 115-44905 116-51908

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
341-JUKI
115-44756 115-65504 115-65603 115-65702 B3301-704-LAO B3301-716-LAO

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
340-JUKI
115-50308 115-50803 115-50852 115-51009 115-98000 118-17202 118-45302 118-45401

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
339-JUKI
118-16709 118-19208 118-19406 118-19604 118-20156 118-20206 118-20305 118-20404

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
338-JUKI
115-00808 115-15152 115-17059 115-17307 118-00604 118-02402 118-02808 118-02907

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
337-JUKI
MAS-09700-OAO MAS-09701-OAO MAS-09800-OAO MAS-09801-OAO

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
336-JUKI
MAS-05700-OAO MAS-05701-OAO MAS-05705-OAO MAS-05800-OAO

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
335-JUKI
B1507-812-OAV B1507-816-DAP B1507-816-FAQ B1509-816-000 MAT-80101-SBA-B1

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
334-JUKI
B1428-804-000 B3101-704-OBO B3101-804-000 B3102-704-OBO B3102-804-000

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
333-JUKI
B1121-716-000 B1122-804-000 B1419-716-OOOA B1419-816-OAO B1423-704-000

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com