CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> Phụ tùng SINGER
503-SINGER
212W140 7/8" 212W140 15/16" 212W140 1" 212W140 1-1/16" 212W140 1-1/8" 212W140 1-3/16"

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
502-SINGER
212W140 1/32" 212W140 1/16" 212W140 3/32" 212W140 1/8" 212W140 5/32" 212W140 3/16"

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
501-SINGER
112W140-S 1/16" 112W140-S 3/32" 112W140-S 1/8" 112W140-S 5/32" 112W140-S 3/16"

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
500-SINGER
112W140 1/16" 112W140 3/32" 112W140 1/8" 112W140 5/32" 112W140 3/16" 112W140 7/32"

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
499-SINGER
153W100 153W101A 153W101B 153W-OPA 153W-OPB 168W 240148 240149 240517 240518

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
498-SINGER
111W-OP 144WA 144WB 144WC 264611 264613 264614 264687 264693 265100 265112 265146


co khi may | linh kien may may

Chi tiết
497-SINGER
120369 1/8" 120369 3/16" 120369 1/4" 120369DG 1/8" 120369DG 3/16" 120369DG 1/4" 120370 1/8"

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
496-SINGER
266008 266132 282188 282190 411215 411308 411314 417919 417920 457-A 457-B 457-C 457-D

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
495-SINGER
107-A 107-B 107-C 107-D 107-E 107-F 107W1 107W3 107W50 210516 210521 210523-SG

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
494-SINGER
16303 16306 18U-22 18U-122 20U-A 20U-B 20U-C 505643 547895 541936 541937 543977 541647

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com