CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> Phụ tùng KINGTEX
378-KINGTEX
AF60870 AF60871 AF60872 DF8040T DF814BE DF814BL DF85100 DF86504 DF86504A

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
379-KINGTEX
AF60873 AF60874 AF60875 AF60876 DF28403 DF85209 DF85209A DF85407 DF85902

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
380-KINGTEX
FFD603032 FFD603053 FFD604A32 FFD604A33 FFD605C32 FFD605C53 FFD605D53

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
381-KINGTEX
6030131B700 6030132B700 6030133B700 6030134B700 6030137C200 6030138C200

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
382-KINGTEX
6030710A100 6030720B700 6030725B700 6030726B700 6030734H300 6030735A100

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
383-KINGTEX
6031214E200 6031217B700 6031219P700 6031228A800 6031229B700 6031301A100

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
384-KINGTEX
CT4600-240 CT4600-248 CT4600-256 CT4600-264 CT4603-240 CT4603-248 CT4603-256

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
385-KINGTEX
CT4611-1-240 CT4611-1-248 CT4611-1-256 CT4613-0-240 CT4613-0-248 CT4613-0-256

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
386-KINGTEX
CT4613-2-240 CT4613-2-248 CT4613-2-256 CT4613-2-264 CT4713-2-356 CT4713-2-364

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
387-KINGTEX
DFF09560 DFF11560 DFF11640 FDF09560 FT4609-240 FT4609-248 FT4609-256 FT4609-264

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
388-KINGTEX
DFF13560 DFF13640 DFF60560 FDF13560 FDF13561 FDF13640 FDF13641 FDF60560

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
389-KINGTEX
C000103A600 C000121N700 C000123B700 C000127A600 C000128B900 C000129B700

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
390-KINGTEX
C000352B700 C000352B700A C000353B700 C000354D300 C000354D300A C000355A700

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
391-KINGTEX
60315210F C000834B700 C000919E200 C000924D100 C001003D100 C001008B700

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com