CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ.
Sản phẩm
PHỤ TÙNG, CHI TIẾT >>
MÁY KHÂU BAO
MÁY MAY TRỤ
MÁY MAY THẢM
MÁY VẮT LAI
MÁY VẮT SỔ
PHỤ TÙNG MÁY MAY CHẤT LIỆU DẦY
MÁY MAY CÔNG NGHIỆP
CÁC THIẾT BỊ KHÁC >>
SẢN PHẨM MỚI >>
Đăng ký Email
   Đăng ký email nhận tin từ Hoàng Hà

      Sản phẩm>> Phụ tùng VARIOUS
197-Phụ tùng Various
143-2 143-2NS 143P 143P-2 143UNS 143UOS 143UT 143UT-2 27640 27640NS LEG-A

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
198-Phụ tùng Various
YH-131 YH-331

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
199-Phụ tùng Various
CB-300A CB-600A MP40 MP140 MPT40 MPT140 PS-A11 PS-A15 PS-A211 PS-A215

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
200-Phụ tùng Various
425/6 HS-001-1A HS-001-1AB HS-001-1B HS-002A HS-002AB HS-002B HS-003A

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
201-Phụ tùng Various
105337-0-01 110-23207 110-47107 115-71403 12361 143882-0-01 143910-0-01

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
202-Phụ tùng Various
117963-0-01 118-49908 118-50005 118-50054 118-50153 119-60002 119-60101 119-60150

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
203-Phụ tùng Various
151257 228775 228776 228777 228778 27449 E-1 E-2 E-3 ES-2 FPL-2 FPL-3 FPL-4 FPL-5 FPL-6 FPL-8 PTS2

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
204-Phụ tùng Various
113380-0-01 140503-0-01 146039-0-01 151098-0-01 181427-0-01

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
205-Phụ tùng Various
107SG 120428 25873 25878 25990 474-12 6440 810-GA 820-D BQ-100 BS200E(372) BS200E(373)

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
206-Various accessories
BT100 CN4 CN6 CN8 CT1 DY-350G G900-28 G900-28A G900E G900-KB G900S-02 G900S-05

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
207-Various accessories
45N 1/16"X1/4" 45N 1/8"X1/4" 45N 3/64"X1/4" 50N 1/16"X1/2" 50N 1/16"X5/16" 50N 1/8"X5/16"

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
208-Various accessories
218TM 22V 23V 242TM 24V 25V 26V 27V 28V 29V 30V 31V 32V 33V 34V 35V 36V 37V 38V

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
209-Various accessories
109R 110R 111R 112R 121344 14R 150384-1-01 19S 34759 37919 37919P 5G 603-154 990474-0-11

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
210-Various accessories
S206 YH-930

co khi may | linh kien may may

Chi tiết
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAY HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 541 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên Hà Nội
Tel: 04.3875 9299 - Fax: 04.3 875 2158  Email: ckmhoanghahn@gmail.com * Website: www.ckmhoangha.com